<em id="b9d51"></em>
<em id="b9d51"></em>

   <rp id="b9d51"></rp>
   
   
    <span id="b9d51"><ins id="b9d51"><cite id="b9d51"></cite></ins></span>

     <big id="b9d51"></big>
     硅塑封整流二极管>
     Type Download I(AV)

     VRRM


     (I=IRM)

     IFSM VFM IRM Trr Case Style
     VFM I(AV) TA=25℃
     A V A V A μA ns
     SOD4001 SOD4001 1.0 50 30 1.1 1.0 5.0 - SOD-123FL
     SOD4002 SOD4002 1.0 100 30 1.1 1.0 5.0 - SOD-123FL
     SOD4003 SOD4003 1.0 200 30 1.1 1.0 5.0 - SOD-123FL
     SOD4004 SOD4004 1.0 400 30 1.1 1.0 5.0 - SOD-123FL
     SOD4005 SOD4005 1.0 600 30 1.1 1.0 5.0 - SOD-123FL
     SOD4006 SOD4006 1.0 800 30 1.1 1.0 5.0 - SOD-123FL
     SOD4007 SOD4007 1.0 1000 30 1.1 1.0 5.0 - SOD-123FL
     M1 M1 1.0 50 30 1.1 1.0 5.0 - SMA
     M2 M2 1.0 100 30 1.1 1.0 5.0 - SMA
     M3 M3 1.0 200 30 1.1 1.0 5.0 - SMA
     M4 M4 1.0 400 30 1.1 1.0 5.0 - SMA
     M5 M5 1.0 600 30 1.1 1.0 5.0 - SMA
     M6 M6 1.0 800 30 1.1 1.0 5.0 - SMA
     M7 M7 1.0 1000 30 1.1 1.0 5.0 - SMA
     S1A S1A 1.0 50 30 1.1 1.0 5.0 - SMA
     S1B S1B 1.0 100 30 1.1 1.0 5.0 - SMA

     硅塑封整流二极管

     快恢复整流二极管

     高效率二极管

     超快恢复二极管

     小信号肖特基二极管

     肖特基系列二极管

     小信号开关二极管

     硅双向触发二极管

     稳压二极管

     瞬态电压抑制二极管

     光伏二极管

     静电保护二极管

     桥式整流器

     在线客服
     国产精品成本人无码视频

     <em id="b9d51"></em>
     <em id="b9d51"></em>

       <rp id="b9d51"></rp>
       
       
        <span id="b9d51"><ins id="b9d51"><cite id="b9d51"></cite></ins></span>

         <big id="b9d51"></big>