<em id="b9d51"></em>
<em id="b9d51"></em>

   <rp id="b9d51"></rp>
   
   
    <span id="b9d51"><ins id="b9d51"><cite id="b9d51"></cite></ins></span>

     <big id="b9d51"></big>
     高效率二极管>
     Type Download I(AV)

     VRRM


     (I=IRM)

     IFSM VFM IRM Trr Case Style
     VFM I(AV) TA=25℃
     A V A V A μA ns
     US1A US1A 1.0 50 30 1.0 1.0 10 50 SMA
     US1B US1B 1.0 100 30 1.0 1.0 10 50 SMA
     US1D US1D 1.0 200 30 1.0 1.0 10 50 SMA
     US1G US1G 1.0 400 30 1.4 1.0 10 50 SMA
     US1J US1J 1.0 600 30 1.7 1.0 10 75 SMA
     US1K US1K 1.0 800 30 1.7 1.0 10 75 SMA
     US1M US1M 1.0 1000 30 1.7 1.0 10 75 SMA
     US2A US2A 2.0 50 50 1.0 2.0 10 50 SMA
     US2B US2B 2.0 100 50 1.0 2.0 10 50 SMA
     US2D US2D 2.0 200 50 1.0 2.0 10 50 SMA
     US2G US2G 2.0 400 50 1.4 2.0 10 50 SMA
     US2J US2J 2.0 600 50 1.7 2.0 10 75 SMA
     US2K US2K 2.0 800 50 1.7 2.0 10 75 SMA
     US2M US2M 2.0 1000 50 1.7 2.0 10 75 SMA
     US2A US2A 2.0 50 50 1.0 2.0 10 50 SMB
     US2B US2B 2.0 100 50 1.0 2.0 10 50 SMB

     硅塑封整流二极管

     快恢复整流二极管

     高效率二极管

     超快恢复二极管

     小信号肖特基二极管

     肖特基系列二极管

     小信号开关二极管

     硅双向触发二极管

     稳压二极管

     瞬态电压抑制二极管

     光伏二极管

     静电保护二极管

     桥式整流器

     在线客服
     国产精品成本人无码视频

     <em id="b9d51"></em>
     <em id="b9d51"></em>

       <rp id="b9d51"></rp>
       
       
        <span id="b9d51"><ins id="b9d51"><cite id="b9d51"></cite></ins></span>

         <big id="b9d51"></big>